Stavba bazénu má také svá pravidla

Stavba bazénu na vaší zahradě jak již bylo zmíněno v nadpisu podléhá některým pravidlům, které nelze opominout. Zásadní je velikost bazénu a jeho vzdálenost od hranice pozemku souseda. Pokud rozloha bazénu včetně technického zařízení nepřesáhne plochu 40m2, nepodléhá stavba stavebnímu povolení ani ohlášce podle § 103, odstavce e) bodu 18. Taktéž platí u vzdálenosti 2m od hranice pozemku souseda. Pokud tomu naopak není je potřeba žádat o povolení na příslušném stavebním odboru, mít platný územní souhlas a mít souhlas souseda pokud je vzdálenost menší než 2m od hranice pozemků.

 

JR invest group, s.r.o.

Reference