Naše realitní kancelář již řadu let úzce spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Kateřina Skoumalová. JUDr. Kateřina Skoumalová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po úspěšném absolvování advokátních zkoušek v březnu 2001 byla zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod reg. č. 9031. Od 1. 4. 2001 zahájila výkon advokátní praxe jako samostatná advokátka.

V rámci nabízených služeb Vám profesionálně zpracujeme kupní a nájemní smlouvy. Zajistíme advokátní úschovu Vašich financí. Samozřejmostí je kompletní právní zajištění celého obchodu.

Reference