Kdy není potřeba stavební povolení?

Kdy není potřeba stavební povolení?

Jasným příkladem je například stavba zahradního domku. Zde stavební povolení ani ohlášku opravdu nepotřebujeme pokud je však plocha pozemku maximálně 25 m2, jedno nadzemní podlaží s povolenou výškou 5 m. Odstupová vzdálenost od společných hranic pozemků činí minimálně 2 m. Pozor na to – zahradní domek nesmí obsahovat hygienické zařízení (tím se ale například nemyslí chemické WC) a vytápění.

 

Reference